BLOG

Kako migrirati ili preseliti wordpress sajt sa jednog domena na drugi

Ovaj tutorijal vas vodi korak po korak kako da prebacite sajt sa jednog domena na drugi domen ili sa lokala na domen i obratno.